تبلیغات

قیمت نوکیا :

http://nima-sh.persiangig.com/nokia.htm

قیمت سامسونگ:

http://nima-sh.persiangig.com/samsung.htm