سعادت دیگران بخش مهمی از خوشبختی ماست . ارنست رنان

@@@@@@

اگر در بند زندگی روزمره تان شوید نمی توانید گامی بسوی بهروزی بردارد .  ارد بزرگ

@@@@@@

زمانی دراز نگرانیم که چگونه زنده بمانیم، بعد خود را دل مشغول چگونه نمردن می کنیم این است تمایز هوشمندانه . فروید

@@@@@@

آسودگی آدمی ، به گنج و دینار نیست که به خرد است و دانش . ارد بزرگ
@@@@@@

هیچکس حق ندارد وظایف خود را فدای تمایل دل خویش کند، اما دست کم باید این حق را به دل داد که هنگام عمل به وظایف خویش خوشنود نباشد. رومن رولان

@@@@@@

هرکسی که بداند که نداند از همه داناتر است یک چیز را خوب می دانم و آن این است که هیچ نمی دانم هر که بداند درست چیست، دست به نادرست نمی زند . سقراط

@@@@@@

آنکه همه چیزش را به جهان می سپارد و خود سخن تازه ایی ندارد نباید مدعی داشتن خرد باشد و دانش . ارد بزرگ

@@@@@@

جرم این است که ندانیم زندگی خیلی ساده تر از اینهاست که ما فکر می کنیم . فردریش نیچه
@@@@@@

شما بدون تسلط بر خود نمی توانید فاتح دیگران باشید. کیم وو چونگ
@@@@@@
در دوی زندگی ، همیشه هماورد را شانه به شانه ات بپندار و همیشه با خود بگو تنها یک گام پیشترم ، تنها یک گام . ارد بزرگ
@@@@@@

انسان اگر ناخوش باشد و کار کند بهتر از این است که سلامت باشد و بیکار بنشیند . کازوبون

راه آشتی را کسی باید بیابد که خود سبب جدایی شده است .  ارد بزرگ
@@@@@@


کسی که از ابتدا نا بینا به دنیا آمده است معنی تاریکی را نمی فهمد زیرا هرگز روشنایی را تجربه نکرده است. خردمند بودایی

@@@@@@
بگذار آبها ساکن شوند تا عکس ماه و ستاره ها را در وجود خود ببینی. مولانا


@@@@@@

هر قدر به دیگران احترام بگذاریم ، به ما احترام خواهند گذاشت . ارد بزرگ

@@@@@@


کسی که بر جایگاه خویش منم زد بخت از وی روی بر خواهد تافت . فردوسی خردمند
@@@@@@

نبوغ یعنی یک درصد الهام گرفتن و نودونه درصد عرق ریختن . ادیسون

@@@@@@

آنکه مدام  به کار دیگران سرک می کشد و کنجکاو است تا ببیند آنها چه می کنند مانند سایه ایی بر دیوار است که مدام بدنبال ما می دود بدون آنکه از خود اختیاری داشته باشد . ارد بزرگ
@@@@@@

خدایا ! مرا از دوستانم محافظت بفرما . چون می دانم چکونه خویشتن را در مقابل دشمنانم حفظ کنم ! . ولتر

@@@@@@

برای آنکه به فرودستی گرفتار نشویی ، دست گیر آدمیان شو . ارد بزرگ
@@@@@@

مأیوس مباش زیرا ممکن است آخرین کلیدی که در جیب داری ، قفل را بگشاید. تروتی ویک

@@@@@@

خیلی وقت شناس بود . تو می توانستی آفتاب را با او تنظیم کنی ! . کریستوفر فری

@@@@@@

پندار و دیدمان بر روشنایی باشد و راستی ، بدینگونه راه های آینده ، روشن است و هموار . ارد بزرگ
@@@@@@

من جز یک چیز نمی دانم و آن این است که هیچ چیز نمی دانم . سقراط

@@@@@@

در جوانی آنگاه که رؤیاهایمان با تمام قدرت درما شعله ورند خیلی شجاعیم ولی هنوز راه مبارزه را نمی دانیم، وقتی پس از زحمات فراوان مبارزه را می آموزیم دیگر شجاعت آن را نداریم. پائولو کوئیلو

@@@@@@

آنکه با آدمهای گستاخ گفتگو می کند ، دیر و یا زود به شر آنها گرفتار آید . ارد بزرگ

@@@@@@

هر آنچه را که می توانید انجام دهید ، و یا در رؤیای خود می بینید که قادر به انجام آن هستید شروع کنید ، جسارت در بطن خود، نبوغ و قدرت جاودانه ای را نهفته دارد . گوته
@@@@@@

این ذهن است که ذهن را جلب می کند، فقط درست ها می آیند و ما به وسیله ناخودآگاهی هدایت می شویم زیرا ناخودآگاه می داند . ک.گ.یونگ

@@@@@@
کین خواهی از خاندان یک بدکار ، تنها نشان ترس است ، نه نیروی آدمهای  فرهمند . ارد بزرگ
@@@@@@

کسی که ندای درونی خود را می شنود، نیازی نیست که به سخنان بیرون گوش فرا دهد. مولانا جلال الدین بلخی
@@@@@@

انسان با استقامت قدرت و نفوذ تعقل واستدلال میتواند حتی بر وبا و طاعون غلبه کند . ناپلئون بناپارت
@@@@@@

واژه ها سرشار از پندارهاست ارزش آنها همپای زندگی است . ارد بزرگ

@@@@@@

به گرسنگی مردن بهتر که نان فرو مایگان خوردن . سعدی