از غضنفر  می پرسن شراب عشق چیه ؟ میگه نمیدونم والله من همیشه دوغ می خورم

@@@@@@

غضنفر میره بنگاه معاملات ملکی. بهش میگن ما یه خونه داریم کنار راه آهنه سر و صداش زیاده ولی بعد از یه هفته عادت میکنه.
 میگه ایرادی نداره! این یه هفته رو میرم خونه ی داداشم!!

@@@@@@

غضنفر میره خیاطی میگه: با این پارچه برام یه کت و شلوار بدوز، فردا نیام بگی سوزنم  «
شکست، برق نبود، چرخم خراب شد، اصلا پدر..گ نمیخواد بدوزی، پارچه رو بده.

@@@@@@

غضنفر و دوستش به تاکسی میگن: آقا ۳ نفر تا تجریش چقدر میگیری؟ راننده میگه: شما که ۲ نفر هستید ! غضنفر میگه: مگه خودت نمیخوای بیای !

بیست سوالی غضنفر:
- جانداره؟
نه!
الهی چرا مُرده؟

@@@@@@

غضنفر توی آتیش سوزی میمیره پزشکان اعلام می کنن %۱۰ سوختگی ، %۹۰ کوفتگی !!! میرن تحقیق می کنن می بینن دوستاش آتیشو با بیل خاموش کردن!

@@@@@@

غضنفر و دوستش میرن هتل، غضنفر میره توالت فرنگی دومی میاد کتکش میزنه!!! میگن چرا میزنیش؟ میگه من دو روز از این چشمه آب می خورم این اومد دستشویی کرد توش !

@@@@@@

غضنفر میره WC باد صدادار میده! میاد بیرون می بینه چندتا دختر جلوی در ایستادن. برای اینکه ضایع نشه میگه: اه! بی فرهنگا! شیمیایی می زنن آب نمی ریزن صداش بره!!!

@@@@@@

از غضنفر می پرسند: می دونی چرا غواص ها به پشت می پرن تو آب؟ می گه: چون اگه به جلو بپرن می افتن تو قایق!

@@@@@@
غضنفر با دوستش با لگد می زدن تو شکم همدیگه. یکی از اونجا رد می شده می گه شما دو تا دردتون نمی گیره ؟ غضنفر می گه نه پوتین پامونه!

@@@@@@

- بیمار گفت: دکتر(غضنفر)! اینقدر گوشم سنگین شده که صدای سرفه ی خودم رو هم نمی ‏شنوم.
دکتر(غضنفر) گفت: خب بلندتر سرفه کن!

@@@@@@

غضنفر میگه: من دیگه سوتی نمیدم. میگن: از کِـی؟ میگه: از هر کِـی. از همین کِـی

@@@@@@

 غضنفر میگفت عجیبه !! میگن بهش چی عجیبه ؟ میگه ۱۰۰ هزار تا تماشاچی ۲۲ تا بازیکن ۳ تا داور !!! میگن خوب این کجاش عجیبه ؟ میگه این عجیبه که گنجشکه همه رو ول کرده ریــده رو من.!!!!

@@@@@@

غضنفر مــست میکنه شنگول میشه گرگه میاد میخورتش

@@@@@@

غضنفر رستوران میزنه، رو درش می‌نویسه: وقت نهار تعطیل است

@@@@@@

غضنفر کولرش خراب میشه
به بچه هاش می گه: مگه نگفتم ۴ نفری جلو کولر نشینید !؟

@@@@@@
غضنفر می ره هیئت راش نمی دن خودش می ره هیئت می زنه هیچکس رو راه نمی ده