پاكت نامه را خالی بفرست !


 كلمات ، احساست را محدود می كند

@@@@@@

با تو بودن برایم عادتی ساخت که بی تو بودن را هرگز نتوانم

@@@@@@
مسیر چشم هایت را شبی ناگاه گم کردم

چراغی نیست راهی نیست

چگونه بی تو برگردم

@@@@@@

زندگی ام را تنهایی برداشته!

 و دست هایم بی دست هایت هر شب هدر می روند

 طی بیاور تنهایی ام شرّه کرده چند وقتی ست از سر کاسه ی صبر

@@@@@@

چقدر در رویا
با نگاه هایم
نگاه هایت را ببوسم
اما باز تو
نیامده باشی !
@@@@@@

گزارش سازمان هواشناسی، هرچه می‌خواهد باشد پس از تو هوا پس است!

دلربایانه دگر بر سر ناز آمده ای / از دل ما چه به جا مانده که باز آمده ای ؟

@@@@@@

از خرابی می گذشتم، منزلم آمد به یاد

دست و پا گم کرده ای دیدم دلم آمد به یاد  

@@@@@@

دانستی اگر سوز شبانروز مرا / دامن نزدی آتش جانسوز مرا

از خنده دیروز حکایت چه کنی / بازآی و ببین گریه امروز مرا 

@@@@@@

گریه کردم اشک بر داغ دلم مرحم نشد / ناله کردم ذره ای از دردهایم کم نشد

در گلستان بوی گل بسیار بوییدم ولی / از هزاران گل، گلی همچون وفا پیدا نشد 

@@@@@@

گفتم دل و جان در سر کارت کردم / هر چیز که داشتم نثارت کردم

گفتا تو که باشی که بکنی یا نکنی؟ / آن من بودم که گرفتارت کردم

(عطار)

@@@@@@

سالها شد که رخ زرد مرا دوست ندید / بس که خون جگر از  دیده روان است مرا 

@@@@@@

عشق من با خم ابروی تو امروزی نیست / دیرگاهی ست کزین جام هلالی مستم 

@@@@@@

حاصلم درد دل است از دل بی حاصل خویش / به که گویم من دلسوخته درد دل خویش 

@@@@@@

دلی بستم به آن عهدی که بستی / تو آخر هر دو را با هم شکستی 

@@@@@@

گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله ماست / آنچه البته بجایی نرسد، فریاد است 

@@@@@@

هر که را دیدیم از مجنون و عشقش قصه گفت / کاش می گفتند در این ره، چه بر لیلا گذشت 

@@@@@@

یک شب خیال چشم تودیدیم به خواب

ز آن شب دگر، به چشم ندیدیم خواب را 

@@@@@@

گفتمش: زیباترین لبخند چیست؟

گفت: لبخندی که عشق سربلند

وقت مردن بر لب مردان نشاند 

@@@@@@

تو
هیچ وقت خیاط خوبی نخواهی شد
ببین باز هم دلم را تنگ کرده ای

@@@@@@

ماه که همیشه پشت ابر نمی ماند
گاهی هم پشت دستهای تو می ماند
وقتی گریه میکنی!!!

@@@@@@

میبینی

بزرگترین آرزوی من

چه کم حرف است!

     "     تـــو   "

@@@@@@

میخواستم نجار شوم ، سر راهم سبز شدی    بوی درخت میدادی ومن بیخودی شاعر شدم