زندگی رو از شیشه ی جلو نگاه کن ، نه از آیینه ی عقب . . .

@@@@@@
اعتصاب چرخ دنده‌های ساعت لطمه ای به گذر زمان نمی‌زند . . .

@@@@@@

تا عاقلان راهی برای خندیدن بیابند دیوانگان هزار بار خندیده اند . . .

@@@@@@

اراده  آهنین ۷بار زمین خوردن و ۸ بار بلند شدن است . . .

 

گِره هایی که به هزار نامه دادگستری باز نمی شود ، به یک نگاه و یا ندای ریش سفیدی گشاده می گردد .

ارد بزرگ

@@@@@@

گل می روید چون می روید و پروای آن را ندارد که کسی به او بنگرد یا ننگرد.

“جان واتینگ”

@@@@@@

اگر خدا می خواست من هم مثل تو فکر کنم ، تو را نمی آفرید . . .

@@@@@@

در قلک ذهن خود چیزی بیندوزید که در بازار فردا ، با آن بتوان چیزی خرید . . .

@@@@@@


الوارهای خوب آسان بدست نمی آیند ، درختان ضخیم طوفان های

سخت تری را از سر گذرانده اند . . .

@@@@@@

تو ارباب سخنانی هستی که نگفته‌ای ، ولی حرفهایی که زده‌ای ارباب تو هستند . . .

@@@@@@

هنگامی که دوستی به مشکلی برخورده است ، او را با پرسیدن اینکه :

“چه کاری میتونم برات انجام بدم”

آزار ندهید ، یک فکر مناسب بکنید و آن را انجام دهید . . .

@@@@@@

باد می وزد …

میتوانی در مقابلش هم دیوار بسازی ، هم آسیاب بادی

تصمیم با تو است . . .

@@@@@@

دوست داشتن بهترین شکل مالکیت

و مالکیت بدترین شکل دوست داشتن است . . .

@@@@@@

خوب گوش کردن را یاد بگیریم…

گاه فرصتها بسیار آهسته در میزنند . . .

@@@@@@

وقتی از شادی به هوا میپری ، مواظب باش کسی زمین رو از زیر پاهات نکشه . . .

@@@@@@

مهم بودن خوبه ولی خوب بودن خیلی مهم تره . . .

@@@@@@

فراموش نکن قطاری که ار ریل خارج شده ، ممکن است آزاد باشد

ولی راه به جائی نخواهد برد . . .

@@@@@@

انتخاب با توست ، میتوانی بگوئی : صبح به خیر خدا جان

یا بگوئی : خدا به خیر کنه ، صبح شده . .

( وین دایر )

@@@@@@

اگر در کاری موفق شوی ، دوستان دروغین و دشمنان واقعی

بدست خواهی آورد . . .

@@@@@@

قلب شکستن هنر انسان هاست ، گر شکستی قلبی

فردا میشکند دگری قلب تو را  . . .

@@@@@@
عالم محضر خداست ، پس در محضر او گناه نکنیم . . .

@@@@@@

زندگی کتابی است پر ماجرا ، هیچگاه آن را به خاطر یک ورقش دور نینداز . . .