با سلام! نظر به اینکه جنابعالی تا کنون در کلیه امور زندگی ریده اید شرکت ایزی لایف پوشک مخصوص بزرگسالان را با تخفیف ویژه به شما عرضه می کند !

@@@@@@
در بین امور ممکن الذکر


گفتم که کنم اشارتی بکر

اما همه وقت مشکلم بود

اسهال قلم یبوست فکر  

@@@@@@
مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید ، شوهر خوب مگر گیر کسی می آید

@@@@@@

اول دبستان خواندید آن مرد آمد

سالها گذشت و ترشیده شدید
.
.
 و آن مرتیکه هنوز نیامده

شنیده بودم که میگن خوشگلا بی وفا هستن
.
.
.
آخه تو که زشتی دیگه چــرا ؟

@@@@@@
شتر و گاو و میمون داشتن باهم بحث می کردن

شتره میگه من چیزای سنگین رو حمل می کنم

گاوه میگه منم شیر میدم
.
.

آخه توام یه چیزی بگو آبروت رفت ت ت

@@@@@@
کمبود محبت شدید:نون هم نشدیم یکی از روی زمین ورداره بوسمون کنه

@@@@@@
من همش گفـته بودم شکـل توپیدا نمیشه

هـیچ کسی مثـال تو خوشـگـل وزیبـا نمیشه

میدونـی چـرا میگـم که توتـکی مثال ماه

سرکاری, مثل تو اُسکلی پیدا نمیشه

@@@@@@

به غضنفر میگن: دوست داری بابات بمیره ارثش به تو برسه؟

میگه: نه، دوست دارم بکشنش تا دیه هم بگیرم!

@@@@@@
 
اگر آن داف شیرازی به دست آرد دل ما را

به خط چشم او بخشم دوتا بنز و سه مزدا را

@@@@@@
عشق و عاشقی کمرنگ شده

محبت آهنگ شده ،

دوستی تک زنگ شده ،

مگه بین من و تو جنگ شده ،

نامرد دلم برات تنگ شده.

@@@@@@
O < — <
0//|0/ | /0
][ |  (  )  ( )][
/  /   /   /  /
تشیح جنازه منه!
بالاخره از دوریت مردم

@@@@@@
تست  ازدواج غضنفر از زنش:
.
 .
.
از ازدواج با من مثل سگ پشیمونی با مثل خر کیف می کنی؟

@@@@@@

نیست ، نیست ، به جون خودم نیست ، گیر دادی میگم نیست ، خب چیکار کنم نیست ، عجب آدمیه میگم نیست ، باور کن لنگت تو دنیا نیست

@@@@@@
هیچ بارانی رد پای تو را از کوچه های قلبم نخواهد شست حتی سیلاب پاکستان !