هیچ وقت تو دنیا آرزو نکن جای کــــس دیگه ای باشی،چون اگه آرزوت برآورده بشه.....

.

.

. کم کم نسل الاغهای اصیل منقرض میشه

@@@@@@
اتل متل تشکر منقل کجاست با انبر

تریاک و بنگ و شیشه به یادتم همیشه

@@@@@@
نسبت به تو  حس  کور  میـلی دارم
دور و بـــــــر خود  هـــزار  لیـلی دارم
من نــاز نمی خرم  شما هم نفروش
 چون عاشق کشته مرده خیلی دارم . . .

@@@@@@
كم
 Send
و
گزیده
 Send

چون در،

كز اندك تو
 Inbox
شود پر!

لعنت به آی دی کالر


آن وقت ها اقلا گاهی یک مزاحم تلفنی سمج داشتیم


که احساس کنیم هنوز جذابیم!

@@@@@@

امروز هوا ابریست ، فردا بارانی و برفیست ، بی تو وجودم سرمایست ، آخه داشتن تو گرمایست ، پس بیا کنارم به ایست!!

@@@@@@
همه نازن تو ناناز ، همه سیرن تو پیاز ، همه شورن تو شکر ، همه قلوه تو جگر

@@@@@@
دلم انفجاریست ، بمبم تو باش!

 دری بسته هستم ، پلمبم توباش!

مرا کشف کن گرچه دور از توام

بیا و کریستف کلمبم تو باش!

@@@@@@
ای کسانیکه  برنزه  می‌کنید،

آیا می‌دانید که دل ما را هم  کباب  می‌کنید

@@@@@@
عشق ،یعنی که تکان خورده و سرپا بشویم

زورکی هم که شده در دل هم جا بشویم
 
آنقَدَر صبر که شاید علفی سبز شود

پای هم پیر شویم و متوفّی بشویم !