ولادت دهمین گلبرگ آسمانی، آیینه‏ی عصمت، هادی امّت، اسوه‏ی مجد و شرافت، نیای انسانیت، نای پرخروش ولایت، ناخدای کشتی هدایت، حضرت امام هادی علیه‏السلام بر پیروان ولایت خجسته باد!

@@@@@@
 طلوع ستاره‏ی تابناک ولایت، خورشید عدالت، فرزند ایمان، پدر دریای بی‏پایان، مهبط انوار رحمان، مفسر بزرگ آیه‏های قرآن، حضرت امام علی النقی علیه‏السلام تهنیت باد!

@@@@@@
 میلاد امام پاکی و روشنایی، ستاره‏ی راهنمای بشریت، گنجینه‏ی ارزشمند کرامت، قله‏ی بلند فضیلت، گلبرگ درخت رحمت، برگزیده‏ی خداوند سرمد، حضرت امام هادی علیه‏السلام تهنیت باد!

 میلاد باسعادت پاکیزه‏ترین خلق خدا، معدن لطف و صفا، موج بلند دریای رسالت، گستره‏ی عظیم ولایت، پیشوای «متوکل» ستیز، پناه درماندگان، حضرت امام علی النقی بر عاشقان سیره‏اش مبارک باد!

@@@@@@
 خجسته میلاد بزرگ مشعل‏دار هدایت حضرت امام هادى علیه‏السلام بر پویندگانِ راه حق مبارک باد.

@@@@@@
 میلاد دهمین منظومه کهکشان هستى، طلایه‏دار پاکى و هدایت، امام على‏النقى علیه‏السلام گرامى باد

@@@@@@
از فرش تا عرش، امتدادِ فرشته است و نور … مدینه، چشم به راهِ طلوعِ دهمین خورشید، لحظه‏ها را می‏شمارد.

@@@@@@
زسوی عرش رحمن، نوید شادی آمد

بشارت ای محبــان، امــام هـادی آمد

کجـــایی یــابـن زهـرا بده عیدی مارا

که روح عشق و ایمان امام هادی آمد

@@@@@@
ای گـــوهــر بحــر آفــرینـش

وی چشم و چراغ اهل بینش

همــنـــــام علـــی مرتضایی

ســرتـا بــه قــدم خــدانمائی

امروز که دل قرین شادیست

میلاد تو ای امام هادی است

@@@@@@
گلــی از گلشن طــه به جهان رو کرده

که جهــان را ز صفا جنّت رضوان کرده

نور چشمان جواد است، بُوَدْ نام علی

که خدایش ز شرف، ناطق قرآن کرده

@@@@@@
ای دوســت بیــا که وقت شادی آمد

هــم عـــزت و هـــم نــور الهـی آمد

بر خــلق خــدا رحمـت حق نازل شد

فــــرزنــــد تــقـــی امــام هادی آمد

@@@@@@
ای نور خدا امام هادی

وی مکتب عشق را منادی

ای در کف تو لوای قرآن

وی مجری آیه های قرآن

در اوج طلوع روشنائی

آیینه ی پاک حق نمائی