خدایا آنــگونه زنــده ام بــدار که نشــکند دلی از زنــده بودنم

و آنــگونه بمیــران که کـسی به وجــد نیاید از نبــودنم

@@@@@@
مثل بادبادک باش  با اینکه می‌دونه زندگیش فقط به یک نخ نازک بنده !
ولی بازم تو آسمون می‌رقصه و می‌خنده.......!

@@@@@@
انسانم! ساکت، چون درخت سیب! گسترده، چون مزرعه یونجه! و بارور، چون خوشه بلوط! به جز خداوند،

چه کسی شایسته پرستش من خواهد بود؟!!

حسین پناهی

@@@@@@
فقط با دوست می توان قهر کرد غریبه ناز ما را نمی کشد.

@@@@@@
با همه چیز در آمیز و با هیچ چیز آمیخته مشو
در انزوا ،پاک ماندن نه سخت است ،نه با ارزش
دکتر شریعتی

@@@@@@
جایی که ازدواج بدون عشق باشد حتماً عشق بدون ازدواج نیز خواهد بود . . .

@@@@@@
گاهی اوقات  برای فرار از تمامی کلیشه ها
 انقدر بر خلاف جهت حرکت می کنیم
 که خود کلیشه می شویم

@@@@@@
اگر بدانید مردم چقدر به ندرت فکر می کنند

هیچ گاه ازینکه درباره ی شما چه فکر می کنند

نگران نمی شوید.

@@@@@@
شاد بودن هنر است ! شاد کردن هنری والاتر ! لیک هرگز نپسندیم به خویش ... که چو یک شکلک بی جان شب و روز ... بی خبر از همه خندان باشیم
بی غمی عیب بزرگیست که دور از ما بادا !!

@@@@@@
برای شاد بودن تنها به بدنی سالم و حافظه ای ضعیف نیاز داریم......!!!!!

@@@@@@
روسو: "سیـــــ ــنه ای که خالی از یاد خدا باشد،مانند محکمه ای است که قاضی در آن وجود ندارد

انسان از زمانی موجودیت پیدا می‌كند كه به دنیا می‌آید و
از زمانی آغاز به "زندگی" می‌كند كه روحش را به پرواز در آورد

@@@@@@
و چه لذتی است در تنهایی
باور نداری ؟
 از خدا بپرس

@@@@@@
به افکارت عادت نکن

از به چالش کشیده شدن باورهایت نترس 

وگاهی از سمت اندیشه های دیگران بیندیش

@@@@@@
فکر کردن در مورد عشق، صحبت کردن در مورد عشق و آرزو کردن عشق معمولا ساده است

 ولی‌ تشخیص دادن عشق همیشه ساده نیست حتی زمانی‌ که آن را در دست داریم

@@@@@@
زندگی همهمه ی مبهمی از رد شدن خاطره هاست،هر کجا خندیدیم زندگانی آنجاست

 آنکس که از اول می داند کجا می رود

  خیلی دور نخواهد رفت!


@@@@@@
مردان در صید عشق به وسعت نامنتهی نامردند،گدایی عشق می کنند تا وقتی مطمئن به تسخیر قلب زن نشده اند ، اما همین که مطمئن شدند مردانگی را در کمال نامردی به جا می آورند(دکتر شریعتی)

@@@@@@
بعضی از آدم ها،کلا آزار دهنده اند

وقتی هستند با بودنشان

و وقتی هم نیستند،

با نبودنشان تو را می آزارند

@@@@@@
بزرگ‌ترین دستاوردها


نصیب کسانی می‌شود که


به یک آغاز کوچک، راضی بوده‌اند.

@@@@@@
کودکی فال فروش را پرسیدم چه میکنی؟ گفت : به آنانی که در دیروز خود مانده اند ،فردا را میفروشم !

@@@@@@
قــدر یــاران قدیمی را بدان ای نــازنین ..  فرش های کهنــه را مردمم گــران تــر می خرنــد .!.

@@@@@@
پرسیدم دوست بهتر است یا برادر ؟

 گفت دوست برادری است که انسان مطابق میل خود انتخاب می کند .

 امیل فاگو

@@@@@@
عشق ، خطای فاحش فرد در تمایز یک آدم معمولی از بقیه ی آدم های معمولی است .

 برنارد شاو

@@@@@@
 بزرگ ‌ترین مصیبت برای یک انسان این است
که نه سواد کافی برای حرف زدن داشته‌ باشد،

 نه شعور لازم برای خاموش ماندن.