یارو میره نون وایی می پرسه این نونا چنده  شاطر بهش قیمت میده یارو میگه حالا ما بریم یه دوری بزنیم، مزاحم میشیم دوباره

@@@@@@

یك سؤال به سئوالات مراسم ازدواج اضافه شد: عروس خانم روزانه  چه مقدار نان می‌خورند!؟!

@@@@@@

جهان سوم جایی است که در آن کنجد روی نان بربری " آپشن " محسوب می شود

@@@@@@

روی فرش دلم جوهری از عشق توریخت

     آمدم پاك كنم بدتر شد

                خلاصه با اون عشقت ر..دی به فرش ما رفت!!

 

بــــچه پـــررو کیست ؟

 


 موجودی بسیار محترم که حجم حرفهایش از دوبرابر مساحت دهانش نیز بیشتر است!

@@@@@@ 
چو هرگز نیابی نشانی ز شوووی

ز گهواره تا گـــور دانش بجــــوی

.
.
.
.
.
.
.

ستاد روحیه دهی به دختران درس خوان شب امتحان
@@@@@@


از اداره کشاورزی مزاحمت میشم لطفا به محبتی که تو دلم کاشتی رسیدگی کن !